Рутерно рязане CNC

CNC дизайн

   Първата стъпка в създаването на продукт със CNC фреза е създавенето на файл или  дизайн.

  За да изрежем, гравираме или произведем продукт на ЦНЦ фрезата е необходимо да предоставите компютърно създаден файл. 
  • Съществуващият файл е необходимо да е в някой от следните формати DWG, DXF /версия до 2010/ , EPS, AI и PDF.
  • Файлът за рязане или гравиране трябва да е съобразен с размера на машината 1250/2500 мм.
  • Всички линии във файла трябва да са polyline.
  Така направеният векторен файл се изпраща в  друга програма, която превръща векторният файл във файл възможен за прочитане от софтуера на СНС машината.

  В някои случаи може ние да изработиме дизайна на исканото от Вас изделие срещу допълнително заплащане.