Рутерно рязане CNC

  

    CNC център /фреза/ е машина с цифрово управление , която чете цифрови файлове и ги възпроизвежда в прецизни 2D и 3D продукти от различни материали като дърво, пластмаси и алуминий и мн. други.

   Посредством CNC фрезата може да се изрежат различни обемни форми,  детайли с различна сложност ,  декоративни пана, решетки, обемни надписи, фигури, лога за ресторант, кафене, трапезария, бар, хотел.

 

CNC дизайн

   Първата стъпка в създаването на продукт със CNC фреза е създавенето на файл или  дизайн.

  За да изрежем, гравираме или произведем продукт на ЦНЦ фрезата е необходимо да предоставите компютърно създаден файл. 
  • Съществуващият файл е необходимо да е в някой от следните формати DWG, DXF /версия до 2010/ , EPS, AI и PDF.
  • Файлът за рязане или гравиране трябва да е съобразен с размера на машината 1250/2500 мм.
  • Всички линии във файла трябва да са polyline.
  Така направеният векторен файл се изпраща в  друга програма, която превръща векторният файл във файл възможен за прочитане от софтуера на СНС машината.

  В някои случаи може ние да изработиме дизайна на исканото от Вас изделие срещу допълнително заплащане.

CNC производство изделия

  Производството е следващата фаза. CNC машината изрязва и издълбава материала, следвайки подаденият дизайн.

   За да се изработи прецизно едно изделие и да съответства напълно с дизайна  е необходимо да се избере точният инструмент, да се настрои правилната скорст на рязане на шпиндела, както и  дълбочина на среза. Всичко това зависи, както от възможностите на CNС фрезата, така и от компетентността на оператора и качеството на инструментите. Качеството на материала също влияе върху  качеството на крайното изделие.

CNC рязане цена

   Цената на крайното изделие се определя само след предоставен цифров файл, като зависи от линейната дължина или времето необходимо за рязане/гравиране.

Ориентировъчни цени за рутерно криволинейно рязане може видите тук