Търсене

Реклами Хотели

Светеща реклама хотел "Berlin Park"

   Покривна конструкция с обемни отворени букви, осветени с неон - хотел Берлин Парк Витоша. Клиента избра неоново осветление за буквите, тъй като дистанцията е голяма и така  осветени буквите светят изключително ярко през нощта и се виждат от далече.