Рутерно рязане файлове

CNC услуги - Цена & Файлове

    Цената за CNC рязане се определя, като към софтуера на CNC машината се изпраща подходящ файл /dxf, dwg, ai, eps, cdr/ и се  прави  симулация на рязането. По този начин се изчислява дължината на среза или времето на рязане или фрезоване в зависимост от дебелината и твърдостта на материала, както и от сложността на детайлите. Ако има разпробиване на повече отвори с различен диаметър и смяна на инструмент се удължава времето за рязане на CNC.

  В зависимост от използваните инструменти и скоростта на рязне се определя качеството на рязане, съответно и цената.

 Поставянето и калибрирането  на материал на CNC фрезата така наречената подготовка се калкулира на лист /парче материал независимо от големината.

Не изрязваме детайли , фрезовки на вече разкроен на парчета материал!

  При рязане със CNC се използва фрезер, който има различна дебелина.
 Със CNC не можем да изрежем прав ъгъл, всички ъгли ще имат известно закръгление в зависимост от дебелината на материала и съответният подходящ  фрезер.

Детайли с прав ъгъл можем да изрежем лазерно с дебелина на материалите до 6 -8 мм /без метали/
Всеки материал в зависимост от вида и дебелината му се изрязва с различен фрезер.
Колкото по-дебел е материала, съответно се увеличава и диаметъра /закръглението/ на фрезера.

 CNC файлове - изисквания

  За да изрежем, фрезоваме, гравираме или произведем продукт на ЦНЦ фрезата е необходимо да предоставите компютърно създаден файл. По снимка и предоставен шаблон не можем да изрежем желаната от Вас форма .
  • Файла за CNC рязане трябва да е в някой от следните формати DWG, DXF /версия до 2010/ , EPS, AI и PDF във 2D - една равнина.
  • Файлът за CNC рязане, фрезоване  или гравиране трябва да е съобразен с размера на машината 1250/2500 мм, като се оставят по 5 см резерв от всички страни.
  • CNC файла трябва да е в Мащаб 1/1
  • Всички линии във файла трябва да са polyline - линиите трябва  да са свързани и да не са дублирани
  • Във файла /при dvg, dxf форматите/ трябва да има само 1 слой
  • Между всички детайли трябва да има отстояние. В зависимост от дебелината на материала то варира ~ 10 мм
  • Във файла за ценообразуване е необходимо да има само чертеж без размери и допълнителна информация. Допълнителната информация може да бъде изпратена в pdf файл
  • В случайте, когато материала се предоставя от клиента - трябва да има мин. 5 см резерв от всички страни.  Т.е ако искате да бъде изрязан детайл с размери 110/50 см, материала трябва да е ~120/60 см.
  • Материала за CNC не трябва да е разкроен на парчета в случай, че детайлите могат да бъдат изрязани от 1 лист.  
  • Слагането, настройването и свалянето на парчета материал на машината, вместо 1 цял лист е допълнителна работа, което оскъпява крайното изделие.
  
  В случай, че в подадените файлове за рязане не са изпълнени гореописаните условия фирмата не носи отговорност за крайният резултат на изделието!