CNC фреза рязане на плоскости

CNC услуги - файлове

   Първата стъпка в създаването на продукт със CNC фреза е създавенето на файл или  дизайн.

  За да изрежем, фрезоваме, гравираме или произведем продукт на ЦНЦ фрезата е необходимо да предоставите компютърно създаден файл. 
  • Съществуващият файл е необходимо да е в някой от следните формати DWG, DXF /версия до 2010/ , EPS, AI и PDF.
  • Файлът за рязан, фрезоване  или гравиране трябва да е съобразен с размера на машината 1250/2500 мм.
  • CNC файла трябва да е в Мащаб 1/1
  • Всички линии във файла трябва да са polyline
  • Във файла за ценообразуване е необходимо да има само чертеж без размери и допълнителна информация. Допълнителната информация може да бъде изпратена в pdf файл
  Така направеният векторен файл се изпраща в  друга програма, която превръща векторният файл във файл възможен за прочитане от софтуера на СНС машината.

  В някои случаи може ние да изработиме дизайна на исканото от Вас изделие срещу допълнително заплащане.