Неонова реклама

  При проектиране и поръчка на неонова реклама е необходимо да бъдат спазени някои изисквания относно технологичната възможност за изработка.
 
В какви размери се изработват  неоновите реклами?

Минималният размер на буквите от неон, които предлагаме е 10 см без ограничение във височината над тази, могат да бъдат изработени и букви и във височина 3м. Всички неонови реклами се произвеждат в размер и проект по желание на клиента.
 
Какви е дебелината на неоновите тръби?

- Дебелината /диаметъра/  на неоновите тръби е от ф 8 до ф 18 мм. Ние работиме с тръби с мин. дебелина ф 10 мм.
По - тънките тръби имат по-кратък живот и изискват по- голямо захранване /по-вече на брой трансформатои/.
 
Какви надписи могат да бъдат изработени?

- Ние изработваме всички реклами по желание и задание на клиента. Може да разгледате в галерията ни неонови надписи   изработени от нас.
 
Колко дълъг може да бъде надписа?

- Надписа може да бъде дълъг, колкото желаете тъй като неоновите тръби се спояват в елементи.
- Дължината на неонова тръба, която ще служи за обкантване не е добре да надвишава 2 -2,5 м, защото е трудна за транспортиране
 
Какво захранване се използва за неона

- Неоновите реклами се захранват с електромагнитни високоволтови трансформатори за неон,  с мощност между 5 -10 000 Волта, 25- 35 мА, подходящи за външни условия.
- За интериорни реклами могат да се използват електронни трансформатори
- За всички реклами е необходимо до мястото на рекламата да има изведен кабел за 220V
 
Какъв живот имат неоновите реклами?

- Неоновите реклами имат изключително дълъг живот /гарантиран и тестван от нас/ над 20 години.
- Живота на неоновата реклама зависи от качеството на вложените материали и инсталцията с която се изпомпват тръбите. Най-често се налага подмяна на трансформаторите, след което рекламата продължава да свети.
 
Каква е консумацията на една неонова реклама?

- Неоновите реклами имат сравнително ниска консумация на ел.енергия. Консумацията на неоновите реклами е ~ 80 W на час на 1бр. трансформатор
 
Какъв е срока на изработка?

- Срока за изработка на средно голяма неонова реклама е 7-10 работни дни, след възлагането
 

Какви цветове мога да избера за неоновата реклама

- Неоновите реклами могат да бъдат изработени във всички основни цветове - бяло, зелено, червено, син, виолетово, розово, жълто, оранжево.
 
Може ли  неоновата реклама да мига

- Неоновите реклами имат възможност да мигат, за целта се монтира мигащо устройство -   Мигането / анимация/ е добър вариант за привличане на вниманието на клиентите.
 
Може ли да се изработи неонова фигура

- Неона позволява изработката на различни по вид и сложност надписи и фигури
 

Може ли неоновата реклама да се монтира навън

- Всички неонови реклами са предназначени за външен монтаж.
 

От какво зависи цената на неоновата реклама

- Цената на неоновата реклама зависи от дължината в линейни метри, от сложността на изработка и монтаж, броя на вложените трансформатори, някои специфични цветове
- Цената на неоновата реклама се определя само след изготвяне на проект в желаните размери.
 
Предимства

- Изключително ярка и силна светлина, която привлича от далече
- Възможности за анимации и мигане
- Уникални реклами, защото се изработват ръчно
- Разнообразие от цветове
- Дълъг живот
 
Недостатъци

- Недостатък на  неона е, че това са стъклени тръби, които при определени обстоятелства могат да бъдат счупени по-лесно от останалите видове реклама. За това неоновите реклами е необходимо да се монтират на по-високо.
- В някои случай е възможно  леко``жужене`` от елементите

  В случай, че имате счупена тръба на Вашата неонова реклама, препоръчваме изключването и от мрежата до отстраняване на проблема  .