Реклами Casino

Неонови надписи ''Blitz club'' Gaming

Неонови надписи за игрални зали "Blitz Club"
   Няколко от външните реклами за  веригата игрални залите  ''Blitz club'' са изработени от ''Истър Неон''.
Във връзка с промените в Наредбата за Хазарта при която всички надписи Казино  трябва да бъдат подменени с Игрална зала за хазартни игри изработихме надписи ''Gaming'' - обемни букви с неон за всички зали на ''Blitz club''

 Във връзка с промените в Наредбата за Хазарта, всички надписи Казино трябва да бъдат подменени с надпис Игрална Зала за хазартни игри / (6) Забранява се на игрална зала да се поставя наименование, различно от наименованието „Игрална зала за хазартни игри“/. Някои от нашите клиенти вече започнаха смяната www.istarneon.com/newdisplay.php

 Може да се свържете с нас 0888 940 889  относно изработката на неонови надписи за Игрална зала, Gaming Club и др. съобразени с наредбата.