Реклами Casino

Неонови надписи ''Blitz club'' Gaming

  Няколко от външните реклами за  веригата игрални залите  ''Blitz club'' са изработени от ''Истър Неон''.
Във връзка с промените в Наредбата за Хазарта при която всички надписи Казино  трябва да бъдат подменени с Игрална зала за хазартни игри изработихме надписи ''Gaming'' - обемни букви с неон за всички зали на ''Blitz club''

 Във връзка с промените в Наредбата за Хазарта, всички надписи Казино трябва да бъдат подменени с надпис Игрална Зала за хазартни игри / (6) Забранява се на игрална зала да се поставя наименование, различно от наименованието „Игрална зала за хазартни игри“/. Някои от нашите клиенти вече започнаха смяната www.istarneon.com/newdisplay.php

 Може да се свържете с нас 0888 940 889, 0888 200 526 за  всякакви въпроси и предложения относно изработката на неонови надписи Игрална зала, Gaming Club и др. съобразени с наредбата.