Рутерно рязане файлове

Посредством CNC фрезата режем и фрезоваме  детайли с различна сложност ,  декоративни решетки,  преградни пана, пана за стена, рекламни надписи, фигури, лога за ресторанти, магазини,  бар, хотел.

  CNC FREZA USLUGI

    CNC център /3 D фреза/ е машина с цифрово управление , която чете цифрови файлове и ги възпроизвежда в прецизни 2D и 3D продукти от различни материали като дърво, пластмаси и алуминий и мн. други.

  

CNC услуги - Как да подготвиме файл

   Първата стъпка в създаването на продукт със CNC фреза е създавенето на файл или  дизайн.

  За да изрежем, фрезоваме, гравираме или произведем продукт на ЦНЦ фрезата е необходимо да предоставите компютърно създаден файл. По предоставен шаблон не можем да изрежем желаната от Вас форма .
  • Файла за CNC рязане трябва да е в някой от следните формати DWG, DXF /версия до 2010/ , EPS, AI и PDF
  • Файлът за CNC рязане, фрезоване  или гравиране трябва да е съобразен с размера на машината 1250/2500 мм, като се оставят по 5 см резерв от всички страни.
  • CNC файла трябва да е в Мащаб 1/1
  • Всички линии във файла трябва да са polyline / свързани /
  • Във файла /при dvg, dxf форматите/ трябва да има само 1 слой
  • Между всички детайли трябва да има отстояние. В зависимост от дебелината на материала то варира ~ 0,5 мм минимум. 
  • Във файла за ценообразуване е необходимо да има само чертеж без размери и допълнителна информация. Допълнителната информация може да бъде изпратена в pdf файл
  • В случайте, когато материала се предоставя от клиента - трябва да има мин. 5 см резерв от всички страни.  Т.е ако искате да бъде изрязан детайл с размери 110/50 см, материала трябва да е ~120/60 см.
  • Материала за CNC не трябва да е разкроен на парчета в случай, че детайлите могат да бъдат изрязани от 1 лист.  
  • Слагането, настройването и свалянето на парчета материал на машината, вместо 1 цял лист е допълнителна работа, което оскъпява крайното изделие.
  Така направеният векторен файл се изпраща в  друга програма, която превръща векторният файл във файл възможен за прочитане от софтуера на СНС машината.

  В някои случаи може ние да изработиме дизайна на исканото от Вас изделие срещу допълнително заплащане.

  В случай, че в подадените файлове за рязане не са изпълнени гореописаните условия се начислява допълнителна цена за подготовка на файл.

CNC производство изделия

  Производството е следващата фаза. CNC машината изрязва и издълбава материала, следвайки подаденият дизайн.

   За да се изработи прецизно едно изделие и да съответства напълно с дизайна  е необходимо да се избере точният инструмент, да се настрои правилната скорст на рязане на шпиндела, както и  дълбочина на среза. Всичко това зависи, както от възможностите на CNС фрезата, така и от компетентността на оператора и качеството на инструментите. Качеството на материала също влияе върху  качеството на крайното изделие.

CNC фреза рязане цена

   Цената на изделията изрязани или фрезовани със CNC фреза се определя само след предоставен цифров файл, като зависи от линейната дължина или времето необходимо за рязане/гравиране.

Ориентировъчни цени за рутерно криволинейно рязане може видите тук