Нови реклами

Светещи фирмени лога фирма ``Compass``

  Фирма ``Истър Неон`` произведе и монтира 2 броя светещи винилни елипсовидни кутии за производствената база на фирма Compass - гр. Монтана. Светещите кутии са  с размери 4/2 м, лице с   изображение - пълноцветен печат с фирменият знак .