close

Търсене

Рутерно рязане файлове

CNC услуги - Как да подготвиме файл

   Първата стъпка в създаването на продукт със CNC фреза е създавенето на файл или  дизайн.

  За да изрежем, фрезоваме, гравираме или произведем продукт на ЦНЦ фрезата е необходимо да предоставите компютърно създаден файл. По предоставен шаблон не можем да изрежем желаната от Вас форма .
  • Файла за CNC рязане трябва да е в някой от следните формати DWG, DXF /версия до 2010/ , EPS, AI и PDF
  • Файлът за CNC рязане, фрезоване  или гравиране трябва да е съобразен с размера на машината 1250/2500 мм, като се оставят по 5 см резерв от всички страни.
  • CNC файла трябва да е в Мащаб 1/1
  • Всички линии във файла трябва да са polyline / свързани /
  • Във файла /при dvg, dxf форматите/ трябва да има само 1 слой
  • Между всички детайли трябва да има отстояние. В зависимост от дебелината на материала то варира ~ 0,5 мм минимум. 
  • Във файла за ценообразуване е необходимо да има само чертеж без размери и допълнителна информация. Допълнителната информация може да бъде изпратена в pdf файл
  • В случайте, когато материала се предоставя от клиента - трябва да има мин. 5 см резерв от всички страни.  Т.е ако искате да бъде изрязан детайл с размери 110/50 см, материала трябва да е ~120/60 см.
  • Материала за CNC не трябва да е разкроен на парчета в случай, че детайлите могат да бъдат изрязани от 1 лист.  
  • Слагането, настройването и свалянето на парчета материал на машината, вместо 1 цял лист е допълнителна работа, което оскъпява крайното изделие.
  Така направеният векторен файл се изпраща в  друга програма, която превръща векторният файл във файл възможен за прочитане от софтуера на СНС машината.

  В някои случаи може ние да изработиме дизайна на исканото от Вас изделие срещу допълнително заплащане.

  В случай, че в подадените файлове за рязане не са изпълнени гореописаните условия се начислява допълнителна цена за подготовка на файл.