Покривни реклами

Неонова реклама ''Rainbow Plaza''

    Покривната реклама на бизнес център ''Rainbow Plaza'' е изработена от отворени обемни букви с неон монтирани на голяма метална конструкция. За много от покривните реклами използването на неонови тръби за осветление е по-ефективно, тъй като рекламите отстоят на голямо разстояние и трябва да се виждат от далече. Неоновата светлина е изключително ярка и прави рекламният надпис видим и разпознаваем от голямо разстояние.
  "Истър Неон" предлага на клиентите си различни решения за изработка на фирмени надписи и покривни реклами с LED или неоново осветление  в зависимост от размера, видимостта, шрифта, начин и място за монтаж, съобразени с желанието на клиента.