Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как Истър Неон ЕООД третира вашите лични данни като администратор във връзка с предоставяне на услуги свързани с  предмета на дейност.
Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.


Какви данни събираме :        

  • Вашите имена
  • E mail
  • Телефон
  • IP адрес
  • История на посетените страници
  • История на направените от Вас търсения в нашата страница

Принципи, които спазваме при обработка на вашите данни
  Ние  “Истър Неон” в качеството си на администратор на Вашите данни, както и всички трети лица, на които сме възложили работа по бизнес процеси, обработваме  Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и предоставяйки  Ви яснота относно извършваните процеси по обработка свързани с Лични данни.


Цел с която се събират личните данни

  Всяко обработване на Лични данни има конкретни законосъобразни цели и тези цели са предварително указани на субектите на данни при събирането на техните Лични данни. Личните данни не се събират за неопределени цели.
  Не допускаме по-нататъшно използване на Лични данни за други цели, които не са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани;
Събираме и обработваме само личните данни, които са необходими за изпълнение на съответната цел;


Срок на съхранение

Съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за целите, за които са събрани;


Поверителност

 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително, но не само, осигуряване на защита срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане;
 

Бисквитки

   Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на „бисквитките“.   За да получавате подходяща за Вас информация и качествени услуги, когато посещавате нашата интернет страница  ние използваме "бисквитки" (cookies) за да съхраняваме информация за Вас.  Тя ни помага да предоставиме на своите потребители съдържание спрямо техните интереси, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите.
   Настоящата политика има за цел да Ви информира защо използваме „бисквитките“, какво правят те и какви избори имате във връзка с употребата им.


Какво представляват бисквитките?

 „Бисквитката“ е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения.
Много интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“. Много бисквитки съдържат така наречения уникален идентификатор на „бисквитката“. Тя се състои от ред знаци, чрез


Съдържат ли бисквитките лични данни?

  Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.


Изтриване на бисквитки

  Можете по всяко време да деактивирате използването на „бисквитките“ на Уебсайта чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да се откажете окончателно от създаването на „бисквитки“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри, ако искае да разберете как да направите това  посетете http://www.allaboutcookies.org/ .
  Ако деактивирате настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на Уебсайтът могат да бъдат напълно използваеми.


Актуализиране на Политиката за поверителност

  Възможно е настоящата Политика за поверителност бъде актуализирана в бъдеще. Новата политика ще бъде публикувана на този уеб сайт и ще указва датата, на която сме я актуализирали. Тя ще бъде в сила от датата на публикуване на Уебсайта. Поради това е препоръчително периодично да проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на Уебсайта след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.