Табели Хотели

Светеща реклама хотел "Berlin Park"

   Покривна конструкция с обемни отворени букви, осветени с неон - хотел Берлин Парк Витоша. Клиента избра неоново осветление за буквите, тъй като дистанцията от която се вижда рекламният надпис е голяма и така  осветени буквите светят изключително ярко през нощта и се виждат от далече.

   "Истър Неон" има възможност да изработи светещи реклами с обемни букви LED и неон с различни размери, дизайн и сложност.