Узаконяване Рекламни Табели

Узаконяване рекламни табели

  
       Освен с проектирането, производството и монтажа на рекламни табели ние сме запознати с изискванията за Узаконяване на  рекламни табели  както и с процеса за получаване на разрешително за поставяне.

  За удобство на всички клиенти на Istar Neon, които са поръчали изработката на рекламна табели при нас предлагаме и изготвяне на документация за Узаконяване на рекламни табели.
 
  Познавайки изискванията за Узаконяване на рекламни табели и фирмени надписи, всички наши обекти са изпълнени така че да отговарят на условията по Наредбата и нашите клиенти да нямат спънки по пътя за получаване на разрешително за поставяне им.

Изготвянето на документация не касае Наредбата за поставянето на указателни табели по стълбове !

   Фирмата ни работи с лицензиран екип от  специалисти, които са добре запознати с изискванията по Наредбата https://sofia.obshtini.bg/doc/2414168 за поставяне на рекламни табели.
  
  Ние съдействаме на всички наши клиенти  и проследяваме цялата процедура по изготвяне, внасяне и издаване на разрешително за поставяне на рекламни табели от Общината.
 
  Ние Ви помагаме в целият процес от проектиране, производство и монтаж на рекламни табели и фирмени надписи до получаване на разрешително за поставяне.
 
Така Ви спестяваме ценно време, в което Вие имате възможност да се концентрирате върху развитието на бизнеса си!
 

Проектна документация за узаконяване на рекламни табели

Наредба  http://www.sofiacouncil.bg/index.php

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПО КОЯТО СЕ
ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ


І. За покривна реклама /светещи ажурни букви/, реклама върху калкани на
сгради и фирмени надписи

1. Архитектурна част
1.1. Ситуационно решение в М 1:1000– изяснява местоположението на сградата и
разполагането в план на рекламното съоръжение спрямо нея.
1.2. Фасадно и планово решение в М 1:100, 1:50 или 1:20 – показва
местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на
сградата.
1.3. Обяснителна записка

2. Дизайнерска част
2.1. За покривна реклама и фирмени надписи – лого на фирмата и детайли на буквите,
начин на закрепване и др.
2.2. Проект за графично и цветово оформление
2.3. Други допълнителни материали /перспективи, макети, колажи и др. доказващи
адаптиране на обекта в градската среда – по избор на проектанта/

3. Инженерна част
3.1. Конструктивен проект
3.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване /за светещи реклами/
подготвени и подписани от  инженер конструктор, член на  Камарата  на Инженерите в инвестиционното проектиране КИИП с платен годишен членски внос

4. План Безопасност и Здраве